Forum Ruchu Europejskiego jest pozarządową organizacją na rzecz integracji na kontynencie europejskim.

Forum jest platformą wymiany idei — tworzy także platformę kontaktu i współpracy polskich organizacji proeuropejskich. Inicjujemy debaty, seminaria i konferencje dotyczące wyzwań, przed którymi stają obecnie społeczeństwa Europy, zapewniając intelektualne i logistyczne wsparcie tego rodzaju inicjatyw. Organizujemy kampanie medialne i wizualne, uliczne akcje informacyjne dotyczące problemów integracji europejskiej i funkcjonowania Unii.

Forum wspiera swych członków, partnerów i sympatyków w inicjatywach służących pogłębieniu integracji europejskiej i promocji europejskich wartości