Zarząd
Forum Ruchu Europejskiego

Marcin Święcicki

Przewodniczący

marcin.swiecicki@yahoo.com

Marcin Święcicki, minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego 1989 to 1991. Trzykrotnie poseł na Sejm (1989-1991, 1993 -1996, 2011-2015). Prezydent Warszawy (1994-1999). Doradca prezydenta Litwy do spraw reform gospodarczych (1999-2000).Dyrektor do spraw gospodarczych i środowiska w OBWE (2002-2005).

W Forum Reprezentuje Stowarzyszenie na rzecz Demokracji

Maria Dunin-Wąsowicz

Wiceprzewodnicząca

Maria Dunin-Wąsowicz jest doktorem nauk humanistycznych. Zajmuje się badaniem politycznych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych i pieniężnych oraz problematyką integracji międzynarodowej. W latach 1998–2001 była członkiem zespołu doradców przy ministrze Janie Kułakowskim, Głównym Negocjatorze o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Nina Witoszek

Wiceprzewodnicząca

Polsko-irlandzko-norweska badaczka literatury, historyczka kultury i pisarska. Jest badaczką w Centrum rozwoju i środowiska (Center for Development and the Environment) Uniwersytetu w Oslo. Była również profesorem wizytującym na uniwersytetach w Oxfordzie, Cambridge i na Uniwersytecie Stanforda.

W Forum reprezentuje Stowarzyszenie Wiedzy Obywatelskiej na Rzecz Demokracji oraz Integracji Europejskiej; European Movement, Norway.

Małgorzata Fuszara

Specjalizuje się w socjologii polityki, gender studies, socjologii mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologii prawa. Profesor nauk humanistycznych, w latach 2014–2015 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania.

W Forum Reprezentuje Kongres Kobiet.

Małgorzata Lech-Krawczyk

Skarbniczka

Aktywistka

W Forum reprezentuje Stowarzyszenie Wiedzy Obywatelskiej na Rzecz Demokracji oraz Integracji Europejskiej.

Cezary Paweł Kasprzak

Aktywista, dziennikarz.

W Forum reprezentuje Obywateli RP.

Bartłomiej Nowotarski

Prawnik konstytucjonalista, politolog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w światowych kryzysach współczesnych demokracji oraz transformacjach do demokracji. Był uczestnikiem misji demokratyzacyjnych w Egipcie i Tunezji podczas tzw. „Arabskiej Wiosny”.

W Forum reprezentuje Komitet Obrony Demokracji.