Naruszenia praworządności i przypadki korupcji

Biuro Koordynacji i Monitoringu Rządów Prawa w Polsce

Podejmowanych jest w Polsce wiele rozproszonych i izolowanych prób zbierania i katalogowania nadużyć praworządności ze strony władz, a także przypadków korupcji. Wiele z nich prowadzi się w odpowiedzi na stosowne wymagania Unii Europejskiej, od ich wypełnienia uzależnione jest finansowanie różnych unijnych projektów. Potrzebujemy scentralizowanego „sekretariatu”, który zarówno koordynowałby, jak i rejestrował wszystkie toczące się przypadki łamania przez państwo praworządności. Poszukujemy funduszu umożliwiającego start sekretariatu.