Relacje transatlantyckie w dobie wojny w Ukrainie

V. Transatlantic Workshop, jesień 2023

Konferencję zorganizujemy wspólnie ze Szkołą Główną Handlową wczesną wiosną 2023. Tematy:

  • Sojusz transatlantycki przesuwa się na wschód
  • Walka o powstrzymanie rosyjskiej agresji i obronę demokracji
  • Konsekwencje wojny dla globalnej gospodarki i wpływ kryzysu na kraje Zachodu
  • Media społecznościowe jako broń w hybrydowej wojnie
  • Pomiędzy misją a chłodnym wyrachowaniem
  • Stan ukraińskiej gospodarki
  • Prawne aspekty relacji gospodarczych UE z Ukrainą
  • Jak powstrzymać degradację środowiska w Ukrainie

W planach Forum Ruchu Europejskiego: