Partnerskie zarządzanie w polityce. Przykłady ze Szwecji, Norwegii, Danii i Irlandii

Projekt badawczy


Projekt obejmuje krótkie wizyty w wybranych krajach w celu zbadania różnych stosowanych tam form demokracji uczestniczącej – w poszukiwaniu modelu dla Polski.

W planach Forum Ruchu Europejskiego: